Sản xuất kinh doanh

Nhìn lại 15 năm vận hành và sản xuất điện của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Ngày đăng: 09/11/2012

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ (PMTP) tiền thân là nhà máy điện Phú Mỹ được khởi công và xây dựng năm 1996.

Đầu tiên là dự án nhà máy điện tuabin khí Phú Mỹ 2.1, tiếp theo là các nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng, nhà máy điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 1, đuôi hơi Phú Mỹ 2.1, nhà máy điện điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 4, dự án đuôi hơi Phú Mỹ 2.1 mở rộng và cuối cùng là dự án nâng công suất của nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1 mở rộng với tổng công suất của toàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là 2.485 MW, chiếm 63,4% công suất tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ và chiếm 20% công suất trong toàn Hệ thống điện Quốc gia. Dự kiến trong Quý I năm 2013, Công ty tiếp tục đưa vào thêm dự án nâng công suất của Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Nhà máy điện Phú Mỹ 4, tổng công suất sau khi đưa thêm dự án nâng công suất của Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4 là 2.540 MW.

Kể từ lần đầu tiên các tổ máy của nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 hòa điện vào lưới điện Quốc gia ngày 12/02/1997 cho đến ngày 04/11/2012, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã đưa lên lưới điện Quốc gia với tổng sản lượng điện là 171,035 tỷ kWh. Trong đó Nhà máy Phú Mỹ 1 sản xuất được 78,099 tỷ kWh; Nhà máy Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1 mở rộng sản xuất được 66,510 tỷ kWh; Nhà máy Phú Mỹ 4 sản xuất được 26,426 tỷ kWh.

Biểu đồ sản lượng điện tích lũy từ năm 1997 đến 2011

(Nguồn: Theo báo cáo nội bộ của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ)

Trong các năm qua Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn chú trọng bảo đảm công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên các tổ máy; tăng cường điều tra và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa sự cố tái diễn. Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng đến việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và đặc biệt là công tác môi trường; củng cố công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn Công ty.

 Điểm mốc quan trọng về sản xuất điện của Công ty là: Lúc 14g00 ngày 25/8/2008, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đạt được sản lượng điện phát thứ 100 tỷ kWh lên lưới điện Quốc gia và vào lúc 18g30 ngày 18/06/2011 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ lại đánh dấu sự kiện đạt được sản lượng điện phát thứ 150 tỷ kWh. Đây là một trong các cột mốc ghi nhận sự cố gắng hết mình của toàn thể CBCNV của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đối với công cuộc phát triển đất nước.